Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa  
"JOWISZ"
w upadłości   

KOMUNIKAT

W dniu 2 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód postanowił ogłosić upadłość
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "JOWISZ"
z siedzibą w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2Syndykiem masy upadłościowej sąd wyznaczył Pana Mirosława MozdżeniaKuratorem w postępowaniu upadłościowym sąd wyznaczył Pana Dariusza Bochenka
- PRZYJMOWANIE WPŁAT -


Informujemy, że w siedzibie SKOK w Czeladzi, można  bezpośrednio dokonywać wpłat rat zobowiązań zaciągniętych w
SKOK Jowisz

KASA CZYNNA:
poniedziałek - piątek
7.00 - 14.45


Copyright SKOK Jowisz 2017