Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa  
"JOWISZ"
w upadłości   

INFORMACJA
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zbyciem zgodnie ze stanem na 31 maja 2024r. wierzytelności dotyczących umów pożyczek i innych, wykonywanych przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową JOWISZ w upadłości z siedzibą w Czeladzi, w ogół praw i obowiązków wynikających z tych umów wstąpiła spółka:
Kancelaria Prawna RUBIKON Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Oławskiej 9/2, 50-123 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424095, NIP: 8971783144.

Jednocześnie informujemy, że na dzień dzisiejszy numery rachunków właściwych do wpłat z tytułu spłaty pożyczek i innych, nie uległy zmianie.

Dalsze informacje mogą Państwo uzyskać kontaktując się z nabywcą wierzytelności:
Kancelaria Prawna Rubikon sp. z o.o.
50-123 Wrocław, ul. Oławska 9/2
tel.: 71 728 10 39, 535 013 603
mail: windykacja@kancelariarubikon.pl
strona internetowa: https://www.kancelariarubikon.pl/
ZMIANY W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SKOK Jowisz w upadłości

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. poniżej zamieszczony został komunikat w formie klauzuli w jaki sposób SKOK Jowisz w upadłości przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie z tego tytułu przysługują Państwu prawa.KOMUNIKAT

W dniu 2 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód postanowił ogłosić upadłość
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "JOWISZ"
z siedzibą w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2Syndykiem masy upadłościowej sąd wyznaczył Pana Mirosława MozdżeniaKuratorem w postępowaniu upadłościowym sąd wyznaczył Pana Dariusza Bochenka
Tutaj wpisz swój tekst...
Copyright SKOK Jowisz 2019