Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa  
"JOWISZ"
w upadłości   

INFORMACJA
Szanowni Państwo!
 

Uprzejmie informujemy, że w związku z podjętą w dniu 06.10.2021 r. decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu stóp procentowych NBP, Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” działając na podstawie § 42 ust. 2 pkt 4 Statutu SKOK „Jowisz” oraz na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej podjął decyzję o podwyższeniu stóp procentowych od dnia 07.10.2021 r., czyli od dnia wejścia w życie decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Tym samym podwyższeniu ulega:

 

      

1. oprocentowanie karne dla pożyczek i kredytów przeterminowanych:

  - zawartych od dnia 19.02.2006 r .na poziomie 12,00% w skali roku,

  - zawartych od dnia 20.02.2006 r. do 31.12.2015 na poziomie 8,00% w skali roku,

  - zawartych od dnia 01.01.2016 r. na poziomie 12,00% w skali roku.

 

       2.oprocentowanie nominalne wszystkich pożyczek i kredytów przekraczających odsetki
    maksymalne do poziomu 8,00% w skali roku.

 


Wszystkie stopy procentowe NBP znajdują się w na stronie Narodowego Banku Polskiego, pod adresem https://www.nbp.pl/


INFORMACJA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym

bezpośrednia obsługa członków Kasy została wstrzymana do odwołania


Kontakt z Kasą jest możliwy pod numerami telefonów:

- w sprawach spłaty kredytów i pożyczek
502 512 047

- w sprawach pozostałych
531 698 123

INFORMACJE BIEŻĄCE


Sekretariat SKOK "Jowisz" w upadłości jest czynny
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 - 13.30


ZMIANY W RAMACH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SKOK Jowisz w upadłości

W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym powszechnie jako RODO, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. poniżej zamieszczony został komunikat w formie klauzuli w jaki sposób SKOK Jowisz w upadłości przetwarza Państwa dane osobowe oraz jakie z tego tytułu przysługują Państwu prawa.KOMUNIKAT

W dniu 2 czerwca 2016r. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód postanowił ogłosić upadłość
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "JOWISZ"
z siedzibą w Czeladzi przy ul. Wojkowickiej 2Syndykiem masy upadłościowej sąd wyznaczył Pana Mirosława MozdżeniaKuratorem w postępowaniu upadłościowym sąd wyznaczył Pana Dariusza Bochenka
Tutaj wpisz swój tekst...
OBSŁUGA WPŁAT

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym obsługa bezpośrednich wpłat w kasie została wstrzymana do odwołania

Za wszelkie utrudnienia serdecznie Państwa przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość

Copyright SKOK Jowisz 2019