Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa  
"JOWISZ"
w upadłości   

Statut SKOK Jowisz

Postanowienie Sądu w sprawie ugody z klientami


Informacje dotyczące postępowania upadłościowego i działalności SKOKInformacja dotycząca tzw. podwójnej odpowiedzialności w SKOK Jowisz w upadłości

Poniżej udostępniony został dokument do pobrania z informacją wyjaśniającą wprowadzenie mechanizmu tzw. podwójnej odpowiedzialności. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy serdecznie do kontaktu. Godziny otwarcia i dane kontaktowe można znaleźć na stronie WWW.

Wiadomość o możliwości zawarcia ugody w przedmiocie tzw. podwójnej odpowiedzialności

Syndyk masy upadłości

Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Jowisz” w upadłości (dalej: SKOK)

informuje o możliwości

 ZAWARCIA UGODY


- przez wszystkie osoby fizyczne, które były członkami SKOK w dniu ogłoszenia upadłości SKOK tj. w dniu 02 czerwca 2016 r. oraz
 

- których członkostwo ustało w ciągu roku przed ogłoszeniem upadłości SKOK (tj. od 02 czerwca 2015 r.) (dalej łącznie: członkowie SKOK)


w przedmiocie tzw. podwójnej odpowiedzialności członków za straty kasy wynikającej z art. 26 ust. 3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych w związku z § 60 ust. 5 Statutu SKOK.

§ 60 ust. 5 Statutu SKOK stanowi, że: Odpowiedzialność członków za straty powstałe w kasie jest równa podwójnej wysokości wpłaconych udziałów. Na tej podstawie, w związku z powstałą w SKOK stratą, Syndyk podjął decyzję, że każdy członek SKOK zobowiązany jest do dopłaty 100% wartości posiadanych i wpłaconych udziałów.

Jednakże biorąc pod uwagę sporny charakter roszczenia Syndyk postanowił zaproponować członkom SKOK możliwość zawarcia ugody.

Wszyscy członkowie SKOK zainteresowani zawarciem ugody powinni uiścić 50% wartości wpłaconych przez siebie udziałów w SKOK w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. w kasie w siedzibie SKOK lub przelewem na konto o numerze:

SKOK „Jowisz” : 40 1750 1035 0000 0000 0497 0063

wpisując w tytule przelewu: podwójna odpowiedzialność – ugoda – nr członkowski.

Zapłata ww. kwoty tzn. 50% wartości wpłaconych udziałów w zakreślonym terminie spowoduje umorzenie pozostałej części roszczenia z tytułu podwójnej odpowiedzialności. Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z wyrażeniem przez członka SKOK zgody na to umorzenie. Dowód wpłaty jest jednocześnie zaświadczeniem wygaśnięcia tej odpowiedzialności.

Syndyk zastrzega, że brak wpłaty będzie skutkował tym, że Syndyk będzie jej dochodził w pełnej wysokości na drodze postępowania sądowego, co w przypadku przegrania przez członka SKOK sporu, spowoduje wzrost roszczenia o koszty sądowe i ewentualne koszty egzekucyjne. Syndyk może też zbyć roszczenie na rzecz podmiotu trzeciego, który również będzie mógł wystąpić na drogę postępowania sądowego celem jego dochodzenia.


Najczęściej zadawane pytania dotyczące tzw. podwójnej odpowiedzialności członków

Poniżej znajduje się plik PDF z najczęściej zadawanymi pytaniami. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w pliku. Mamy nadzieję że pozwoli to Państwu lepiej zrozumieć zaistniałą sytuację.

Copyright SKOK Jowisz 2019